Utbygging i Grimstad: Å bare vise til en totalvurdering er meget arrogant av rådmannen