Valget må nå gi arbeidsro både på Hove og i rådhuset!

foto