Valget er neste år. Men mange av de viktigste valgene er allerede tatt