Det ville være som om en fortann ble slått løs og tannen tatt bort om Kolbjørn ble borte på byfjorden