Vi må stille de strengeste krav i et område som ligger inntil nasjonalparken