Får lov til å reise, men ikke spille. Forstå det den som kan

foto