Det er feil å sette sykehuset i Arendal opp mot sårbare psykiatripasienter