Det bør etableres en ikke-kommersiell boligsektor i kommunen, et boligtilbud med pris skjermet for markedssvingninger.

foto