Ap og Sv legger gradvis ned skolene og distriktene i Arendal gjennom sin arealpolitikk!

foto