Til Los fra en som ønsker seg en oversiktlig faktura og en strømpris som gjenspeiler produksjonskostnadene

foto