Debatt: Dette er jobbhverdagen vår. Det er uforsvarlig

foto