Dette er en debatt bystyret ikke har råd til å gå forbi