Vi mener at Hove-planen ikke er gjennomførbar

foto