Nok en gang trenger vi mer åpenhet, mer demokrati og flere som tar ordet i offentligheten