Jeg mener at Arbeiderpartiet ikke tar hensyn til folkets ønsker i Hovesaken

foto