Den frivillige innsatsen i Agder er verd over 870 millioner