Det er vanskelig for politiet å svare i Marianne-saken når de ansvarlige er døde

foto