Rådmannen stuper uti, kommer de folkevalgte nå etter?