Banen trengte ny infrastruktur, ikke konkurranseutsetting. Men når Go-Ahead først vant anbudet, da må de få noe handlefrihet