Optimismen vi kanskje må 150 år tilbake for å finne maken til i Arendal, har fått ben å stå på