2 av 5 studenter sliter økonomisk. Det er dobbelt så stor andel som i resten av befolkningen

foto