Innbyggerne i Arendal har gitt seg selv den største gaven