Åpent brev til skolesjefen fra rektor: Hva er «innvandrerbakgrunn»?