Vi kan ikkje la Konservativt bruke skolen som våpen mot folkeopplysing

foto