Vi kan ikke leve med at kvinner presses til å bære hijab når de kommer til Arendal

foto