Det mest oppsiktsvekkende ved rapporten om korrupsjon er ikke funnene

foto