Jeg opplever at det største problemet er frykt for å si i fra

foto