Løser man ikke krisen lokalt i påvente av nasjonale ordninger, kan fort fastlegeordningen rakne helt