De får mye å omgjøre. Kanskje er det litt mer usikkert hva de skal gjøre