Fjellvik naturbarnehage flytter – og båtene blir med