Kirken og «homoterapi»: Det snakkes om en lov som skal forby «homoterapi», men hva skal forbys?