Kommunen har ingen tomter til barna våre, og vi kan i realiteten heller ikke finne en tomt selv

foto