Helsesykepleierne må veie tidsbruk i «koronadugnen» opp mot omsorg for barn og familier som har behov for oss nå