Torbjørnsbu gård: Er i dårlig forfatning og det vil kreve mye midler å sette bygningen i brukbar stand