Sentralisering, identitet og tilhørighet: Sørlandssendinga kunne fungert som en viktig identitetsbygger for heile Agder. Isteden ser det ut til at den er blitt ei propagandamaskin for Kristiansand

foto