Det er nå vi viser hva vi kan få til – sammen, ikke hver for oss