Begrepet «fritt skolevalg» er rett og slett en bløff