Man har vel kanskje ikke lov til å komme med mistanker om at dette var en sak som er avklart på forhånd?