Støy på Eydehavn: I øyeblikket så ser det ut som at Arendal er villig til å ofre 600 mennesker som er påvirket av støyen, på mammons alter