Flere spørsmål til Hove drifts- og utviklingsselskap