Byråkratitrollet sprekker i offentlighetens søkelys