Agderposten misforstår: «Fra døgn til dag»-prosjektet går i korthet ut på å utføre behandlinger uten innleggelser

foto