Når sykehusvegger sprekker i et hus, mens de står støtt i et annet, har man en forventning