Jeg har full respekt for at noen har stor sans for nye og moderne hus, men ikke på Lyngør

foto