Statsrådsposten er ikke noen trainee-stilling og bør heller ikke være det

foto