Game Norge ønsker å oppklare og korrigere Agderpostens avisartikkel