Pensjonistene må få tilbake forhandlingsretten

foto