Problematisk å gi sesongkort til flyktninger med «riktig» pass