Folkevalgte og innbyggere må være årvåkne for ting som skjer på sykehuset