Vi vil gripe inn i markedsstyringen og sette makspris på strømmen på 35 øre